Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Zorgen asfaltcentrale
Zorgen asfaltcentrale
D66 heeft grote zorgen over de hoge uitstoot van het kankerverwekkende benzeen en de geuroverlast afkomstig van de asfaltcentrale van AsfaltNu. De D66-fractie wil dan ook dat gemeente en AsfaltNu acute maatregelen treffen in het belang van de volksgezondheid. We hebben daarom een motie ingediend die hiertoe oproept. De motie is unaniem aangenomen door de gemeenteraad op 18 mei 2021.
Thema
Veiligheid
Soorten innovaties
  • Afval en vervuiling

Meer informatie via https://shertogenbosch.d66.nl/2021/04/21/gezondheid-boven-economisch-belang-asfaltcentrale/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com