Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Zonnevelden A59
Zonnevelden A59
D66 zet zich in voor een klimaatneutrale gemeente ‘s-Hertogenbosch in 2045. Een van onze speerpunten is dat we creatief kansen pakken voor zonnevelden op incourante stukken. We juichen het onderzoek naar de aanleg van zonnevelden langs de A59 dan ook toe.
Thema
Stedelijke transformatie
Soorten innovaties
  • Transport en mobiliteit

Meer informatie via https://d66.nl/shertogenbosch/nieuws/kansen-pakken-voor-zonnevelden-langs-de-a59/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Gepland voor na 2026
Icons made by Freepik from www.flaticon.com