Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Woonvisie
Woonvisie
D66 vindt het, juist in de huidige coronacrisis, belangrijk om anticyclisch te investeren. Daarmee laten we ook zien dat we geleerd hebben van de vorige crisis. We roepen het college dan ook op om nadrukkelijk te sturen op het bouwen van sociale huurwoningen en middenhuurwoningen door de woningcorporaties. Voor de toekomst en voor gelijke kansen voor iedereen!
Thema
Wonen
Soorten innovaties
  • Gebouwde omgeving
Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com