Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Woonschepen
Woonschepen
D66 wil dat er vaart wordt gemaakt met het wonen op de Zuid-Willemsvaart, specifiek bij de Van Veldekekade. Hier mogen woonboten komen en woonbootbewoners aan de Ertveldplas kunnen met voorrang hier naar toe verhuizen.
Thema
Wonen
Soorten innovaties
  • Gebouwde omgeving

In het inspiratiedocument Zuid-Willemspark, dat in 2017 is vastgesteld door de gemeenteraad, is aan de Van Veldekekade ruimte opgenomen voor wonen aan het water. Hier kunnen woonboten komen. D66 wil dat er vaart mee wordt gemaakt en dat woonbootbewoners aan de Ertveldplas met voorrang hier naar toe kunnen verhuizen.

Oorsprong van het idee
  • Gemeenteraad
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com