Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Bouwen in Rosmalen
Bouwen in Rosmalen
In navolging van de oproep van D66 gaat de gemeente in de wijk Sparrenburg samen met bewoners scenario’s uitwerken voor de toekomst van de locatie van het Rodenborch College. Dat blijkt uit antwoorden van het college van B en W op vragen waarin de D66-fractie pleit voor woningbouw op de locatie Rodenborch en nieuwbouw van de bassischool in de wijk.
Thema
Stedelijke transformatie
Soorten innovaties
  • Gebouwde omgeving

Meer informatie via https://d66.nl/shertogenbosch/nieuws/opgaven-in-sparrenburg-vragen-om-ruimtelijke-visie/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Gepland voor 2022-2026
Icons made by Freepik from www.flaticon.com