Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Woningbouw Brabantbad
Woningbouw Brabantbad
D66 wil dat er vaart gemaakt wordt met de bouw van 177 appartementen op het terrein van het voormalige Brabantbad. Dit levert de nodige betaalbare woningen op en voegt veel permanent groen toe aan het naastgelegen Prins Hendrik Park.
Thema
Wonen
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie
  • Gebouwde omgeving

D66 wil dat er vaart gemaakt wordt met de bouw van 177 appartementen in 3 torens op het terrein van het voormalige Brabantbad. Dit levert de nodige betaalbare woningen op en voegt veel permanent groen toe aan het naastgelegen Prins Hendrik Park. Het huidige bestemmingsplan biedt immers de mogelijkheid om 3500 m2 in 7 woonlagen vol te bouwen met 120 appartementen. Door hier de hoogte in te gaan zorgen we ervoor dat er 2700 m2 aan permanent groen komt op deze locatie en in de plinten ruimte voor sport- en horecavoorzieningen. Het rondje om de plas is hiermee geborgd.

In onderstaande figuur is te zien waar de oude locaties van Brabantbad en Vinkenkamp (A en B oranje gekleurd) zich bevonden, wat de bebouwingsmogelijkheden zijn binnen het huidige bestemmingsplan (witte lijnen) en wat de posities zijn van de 3 toekomstige woontorens (rode stippen). In deze afbeelding ziet u duidelijk dat de 3 woontorens zorgen voor zo min mogelijk bebouwing, waardoor er zoveel mogelijk permanent groen kan worden toegevoegd aan het Prins Hendrikpark.

 

Oorsprong van het idee
  • Gemeenteraad
Resultaten & Speerpunten
Gepland voor 2022-2026
Icons made by Freepik from www.flaticon.com