Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Woningbouw
Woningbouw
D66 wil dat wanneer een permanent transferium is gerealiseerd ten oosten van de binnenstad, zo spoedig mogelijk wordt overgegaan tot woningbouw op de grond van het tijdelijke transferium De Vliert.
Thema
Stedelijke transformatie
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie
  • Gebouwde omgeving
  • Transport en mobiliteit

D66 wil dat wanneer een permanent transferium is gerealiseerd ten oosten van de binnenstad, zo spoedig mogelijk wordt overgegaan tot woningbouw op de grond van het tijdelijke transferium De Vliert.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Gepland voor 2022-2026
Icons made by Freepik from www.flaticon.com