Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Windpark De Rietvelden
Windpark De Rietvelden
Overstappen van fossiele brandstoffen op (zoveel mogelijk) hernieuwbare bronnen, zoals windenergie, is belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan. De bouw van in totaal vier nieuw windmolens is daarin een belangrijke en noodzakelijke stap. Wethouder Mike van der Geld sloeg samen met Bossche Windmolen West de eerste paal voor een coöperatieve windmolen op Windpark de Rietvelden.
Thema
Klimaat
Soorten innovaties
  • Energie

Meer informatie via https://shertogenbosch.d66.nl/2021/02/17/eerste-paal-geslagen-van-windpark-de-rietvelden/

Oorsprong van het idee
  • Gemeenteraad
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com