Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Windpark de Brand
Windpark de Brand
D66 is voorstander van windmolens binnen onze eigen gemeentegrenzen, daar waar het landschappelijk of binnen de stedelijke context inpasbaar is.
Thema
Klimaat
Soorten innovaties
  • Energie

Het is de hoogste tijd voor een echte energietransitie: veel meer duurzame energie en zo min mogelijk CO2 uitstoot. Niet alleen met afspraken in Parijs, maar ook door lokaal de daad bij het woord te voegen. D66 is daarom erg blij met het plan om langs het Maximakanaal, bij industrieterrein de Brand, drie of vier grote windturbines mogelijk te maken. Daarmee wordt energie opgewekt voor vele duizenden huishoudens.

Helaas is er binnen de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel veel weerstand tegen deze turbines. Alle partijen, op D66 na, keerden zich eerder dit jaar tegen de plannen. Met als gevolg dat ‘s-Hertogenbosch een pas op de plaats heeft gemaakt. Zaterdag 28 november stonden de D66 fracties van Sint-Michielsgestel en ‘s-Hertogenbosch gezamelijk op het Mercuriusplein in Berlicum en bij het winkelcentrum in Hintham. Daar bleek dat ook de mensen die in de buurt van het geplande windpark wonen, in beide gemeenten, net als D66, volmondig ja zeggen tegen het plan. In Berlicum steunde 90% van de ondervraagden de komst van het windpark, op Hintham zelfs 95%.

Als het over smaak gaat valt er iets meer te twisten: bijna de helft van de ondervraagden gaf aan een windpark niet persé mooi te vinden. Maar het overgrote deel vond dat argument niet voldoende om ook daadwerkelijk tegen het plan te zijn.

D66 is voorstander van windmolens binnen onze eigen gemeentegrenzen, daar waar het landschappelijk of binnen de stedelijke context inpasbaar is.
Belangrijke voorwaarden zijn dat het initiatief voor de bouw van een windmolen komt vanuit de directe omgeving, dat de inwoners en bedrijven ook mee profiteren van de opgewekte energie en er een energiegebiedsfonds komt. D66 ziet mogelijkheden voor windmolens in de Rosmalense polder, het buitengebied tussen ’s-Hertogenbosch en Oss. Locatie de Brand blijft een optie voor de toekomst.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com