Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Willemspoort-Zuid
Willemspoort-Zuid
In het gebied Willemspoort-Zuid komen circa 500 woningen en nog eens 2100 m² aanvullend programma voor bijvoorbeeld zorg gerelateerde functies. Van het totale woonprogramma worden circa 175 woningen in de sociale huur gerealiseerd.
Thema
Wonen
Soorten innovaties
  • Gebouwde omgeving
  • Energie
  • Overig

Het gebied Willemspoort Zuid ligt tussen de Randweg en het natuurgebied de Gement. Er komen circa 500 woningen en nog eens 2100 m² aanvullend programma voor bijvoorbeeld zorg gerelateerde functies. Van het totale woonprogramma worden circa 175 woningen in de sociale huur gerealiseerd.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com