Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

World Skate Center
World Skate Center
D66 is blij dat één van de actiefste partijen op de Tramkade, het World Skate Center (WSC), behouden blijft voor dit gebied. In de Kaaihallen kan het WSC haar activiteiten voortzetten. Voor de verschillende grote evenementen die jaarlijks in en rondom de Kaaihallen plaatsvinden wil D66 dat er in goed overleg met alle partijen gezocht wordt naar passende oplossingen en, waar nodig, een alternatieve locatie.
Thema
Cultuur
Soorten innovaties
  • Cultuur
  • Sport

Meer informatie via https://shertogenbosch.d66.nl/2021/01/28/world-skate-center-blijft-op-de-tramkade/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com