Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Vrij Spel
Vrij Spel
Op het Jan Sluyterscomplex, tussen de Aa-Wijk Noord en Hintham, vereist de nieuwe woonbuurt 'Vrij Spel'. Waar 'zelfbouw', 'samenbouw' en 'Building Apart Together' centraal staan. Inmiddels zijn al verschillende van de 100 huizen bewoond. Voor D66 is het van belang dat de openbare ruimte en het groen de komende jaren samen mét de bewoners wordt vormgegeven en ingericht.
Thema
Wonen
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie
  • Gebouwde omgeving

Op het Jan Sluyterscomplex, tussen de Aa-Wijk Noord en Hintham, vereist een nieuwe woonbuurt. ‘Vrij Spel’ waar ‘zelfbouw’, ‘samenbouw’ en ‘Building Apart Together’ centraal staan.

Inmiddels zijn al verschillende van de 100 huizen bewoond. Voor D66 is het van belang dat de openbare ruimte en het groen de komende jaren samen mét de bewoners wordt vormgegeven en ingericht.

Voor meer informatie zie: http://www.vrijspel-shertogenbosch.nl/

Oorsprong van het idee
  • Burgerinitiatief
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com