Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Vitalisering Schutskamp & Kruiskamp
Vitalisering Schutskamp & Kruiskamp
Vanaf 2015 vinden er in de Schutskamp en Kruiskamp op grote schaal renovaties plaats aan huurwoningen van woningcorporaties Brabant Wonen en Zayaz. Gelijktijdig wordt vanuit de gemeente de openbare ruimte aangepakt in beide wijken.
Thema
Wonen
Soorten innovaties
  • Gebouwde omgeving
  • Energie
  • Overig

Vanaf 2015 vinden er in de Schutskamp en Kruiskamp op grote schaal renovaties plaats aan huurwoningen van woningcorporaties Brabant Wonen en Zayaz. Gelijktijdig wordt vanuit de gemeente de openbare ruimte aangepakt in beide wijken. Op initiatief van D66 werden beide wijken in 2016 aangewezen als ‘welstandsvrij gebied voor energiebesparende renovaties’. Met deze maatregel is de verwachting dat het aantal energiebesparende maatregelen in deze wijken de komende jaren versneld wordt.

Oorsprong van het idee
  • Anders
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com