Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Vitalisering Haren, Donk en Reit
Vitalisering Haren, Donk en Reit
D66 wil dat de gemeente samen met bewoners aan de slag gaat om de openbare ruimte in de wijken Haren, Donk en Reit te vergroenen en te verlevendigen.
Thema
Openbare Ruimte
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie
  • Gebouwde omgeving
  • Overig

D66 wil dat de gemeente samen met bewoners aan de slag gaat om de openbare ruimte in de wijken Haren, Donk en Reit te vergroenen en te verlevendigen.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com