Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Vinkelse Molen
Vinkelse Molen
D66 omarmt het bewonersinitiatief om de 'Molen De Zwaan' te herbouwen. Op 20 september 2020 werd de Vinkelse Molen feestelijk geopend. In Vinkel bouwden bewoners, verenigd in een Stichting, gezamenlijk aan een replica van de in 1964 gesloopte molen 'De Zwaan'.
Thema
Wijk- en Dorpsbudget
Soorten innovaties
  • Energie
  • Overig
  • Cultuur

Op 20 september 2020 werd de Vinkelse Molen feestelijk geopend. In Vinkel bouwden bewoners, verenigd in een Stichting, gezamenlijk aan een replica van de in 1964 gesloopte molen ‘De Zwaan’. Middels allerlei activiteiten, zoals een kringloopwinkel, zamelde de Stichting sinds 2010 middelen hiervoor bij elkaar.

In 2016 verdubbelde de gemeente, na een motie in de gemeenteraad, de opgehaalde bijdragen in 2017 met een maximum van € 150.000,00.

Lees meer op www.vinkelsemolen.nl

Oorsprong van het idee
  • Burgerinitiatief
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com