Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Vestingboulevard
Vestingboulevard
In 2013 heeft de gemeente besloten om de gefaseerd een binnenstadsring aan te leggen rond de historische binnenstad. De Parklaan en de Zuidwal worden daarbij heringericht tot de 'Vestingboulevard', met veel groen en een maximale snelheid van 30km/u.
Thema
Mobiliteit
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie
  • Gebouwde omgeving
  • Transport en mobiliteit

In 2013 heeft de gemeente besloten om de gefaseerd een binnenstadsring aan te leggen rond de historische binnenstad. De Parklaan en de Zuidwal worden daarbij heringericht tot de ‘Vestingboulevard’, met veel groen en een maximale snelheid van 30km/u.

Door invoering van 30km/u op de binnenstadsring verliest deze zijn aantrekkelijkheid en vanzelfsprekendheid voor doorgaand autoverkeer. Daardoor ontstaat er meer ruimte voor bestemmingsverkeer op de binnenstadsring. In de huidige situatie ziet de binnenstadsring er uit als een verkeersgebied, met de nadruk op het gebruik door de auto. Het plaatsen van verkeersborden is niet
voldoende om 30 km/u als maximumsnelheid af te dwingen. De opgave is om de binnenstadsring zo in te richten dat deze uitnodigt tot verblijf en daarmee hard rijden minder vanzelfsprekend maakt. De nadruk in de inrichting van de binnenstadsring moet van verkeersgebied naar verblijfskwaliteit.

Oorsprong van het idee
  • Gemeenteraad
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com