Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Versterking Oosterplas
Versterking Oosterplas
We versterken de natuur bij de Oosterplas.
Thema
Klimaat
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie

In het beleidskader “Bossche Plassen” is afgesproken dat vooral de natuur nog versterkt kan worden. Qua sport en recreatie is de plas al volgeprogrammeerd. We gaan dus verder investeren in natuuroevers, extensiveren van graslandbeheer en ruigtes en het variabeler maken van bosopstand, daarmee verhogen we de natuurwaarden en de verbindende functie van de Oosterplas.

Oorsprong van het idee
  • Gemeenteraad
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com