Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Versterking Noorderplas
Versterking Noorderplas
Versterking van de Noorderplas is mogelijk en wordt verder uitgewerkt.
Thema
Recreatie
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie
  • Overig
  • Sport

In het beleidskader “Bossche Plassen” is afgesproken dat versterking van sport- en recreatie functies mogelijk is, en deze kansen verder worden onderzocht. Dit geldt ook voor voorzieningen rondom de plas. Qua natuurontwikkeling lijken de mogelijkheden vrijwel benut, Verdere extensivering van oevers rond de plas maken vestiging van meer water- en moerasvogels mogelijk.

Oorsprong van het idee
  • Gemeenteraad
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com