Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Versterking IJzeren Vrouw
Versterking IJzeren Vrouw
Sport, recreatie en natuur kunnen bij de IJzeren Vrouw versterkt worden.
Thema
Recreatie
Soorten innovaties
  • Overig
  • Sport

In het beleidskader “Bossche Plassen” is afgesproken dat zowel recreatiefunctie licht kan toenemen en de natuur nog versterkt kan worden. Qua sport en recreatie is de plas een sport en verblijfspark. Watersport en zwemmen kunnen licht toenemen. Binnen het stadsecologisch netwerk neemt het de functie in van groengebied. Daar kan nog meer mee gedaan worden. Oevers en wellicht ook het water kunnen plaatselijk anders ingericht worden.

Oorsprong van het idee
  • Gemeenteraad
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com