Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Versterking democratie
Versterking democratie
Een sterke lokale democratie heeft constant onderhoud nodig. De fracties van D66, PvdA en SP komen daarom met verschillende voorstellen om de lokale democratie in ’s-Hertogenbosch te versterken. Zo moeten inwoners de mogelijkheid krijgen om een besluit van de gemeenteraad te kunnen wijzigen. Daarnaast willen de partijen een openbare hoorzitting bij de aanstelling van wethouders en een burgerberaad die het recht krijgt aanbevelingen te doen aan de politiek.
Thema
Inwonersparticipatie
Soorten innovaties
  • Transparant bestuur
  • Inwonersparticipatie

Meer informatie via https://shertogenbosch.d66.nl/2021/04/30/versterk-onze-lokale-democratie/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com