Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Versnelling energietransitie
Versnelling energietransitie
Ontwerpvisie Energielandschap vastgesteld (zorgt voor versnelling van energietransitie doordat duidelijk is wat wel en niet mag op locaties en geeft ook meer duidelijkheid naar inwoners).
Thema
Klimaat
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie
  • Energie
Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com