Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Verruiming winkeltijden voor alle winkelgebieden
Verruiming winkeltijden voor alle winkelgebieden
De winkeltijden zijn verder verruimd.
Thema
Ondernemen
Soorten innovaties
  • Overig

De gemeenteraad heeft op op 12 december 2017 het besluit genomen om de winkeltijden te verruimen op voorstel van het College van B&W. D66 is blij met de verruiming van winkeltijden voor heel ’s-Hertogenbosch, winkeliers mogen nu zelf bepalen wanneer ze opengaan. Van maandag tot en met zaterdag tussen zes uur ’s ochtends en tien uur ‘s-avonds en op zondagen tussen elf uur ’s ochtends en vijf uur ‘s-middags mogen ze open.

D66 vindt het belangrijk dat een ondernemer op deze manier meer ruimte krijgt om te ondernemen en zelf te bepalen wanneer hij zijn winkel opent en weer sluit. Dat is in het belang van de ondernemer, maar ook van zijn personeel omdat de openstelling zo beter afgestemd kan worden op de klantenstroom.

‘’Voor een winkel met vooral jonge klanten zou openstelling ’s middags en ’s avonds logischer zijn dan ’s ochtends, zo zou je kunnen voorstellen‘’, aldus raadslid Inge Visschedijk. “Verder is het goed dat er nu geen verschil meer is tussen de verschillende winkelgebieden binnen onze gemeente. De verruiming van de mogelijkheden gelden voor alle winkeliers”.

Betere verspreiding van openstelling van winkels, betekent ook een betere verspreiding van de ‘belasting’ van de stad en de kernen als het gaat om parkeren, verkeersdrukte et cetera. En bij eventuele overlast voor de omgeving, kan de gemeente nog steeds ingrijpen. Daaraan verandert dit nieuwe voorstel niets.

Oorsprong van het idee
  • Gemeenteraad
  • Anders
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com