Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Verkeersveiligheid Hintham
Verkeersveiligheid Hintham
Bewoners hebben hun zorgen geuit over de verkeerssituatie in Hintham.
Thema
Mobiliteit
Soorten innovaties
  • Transport en mobiliteit

Bewoners hebben hun zorgen geuit over de verkeerssituatie in Hintham. Tijdens een wijkbezoek van D66 aan Hintham is dit een van de veelgehoorde verbeteringen voor de wijk. Bij onderhoud of herinrichting moet opnieuw gekeken worden naar deze verkeerssituatie.

Oorsprong van het idee
  • Burgerinitiatief
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com