Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Vergroening Vughterstraat
Vergroening Vughterstraat
De Vughterstraat wordt nog groener.
Thema
Klimaat
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie

Na een succesvolle proef komt er meer groen in de Vughterstraat. Op dit moment worden al flink wat gevels gekenmerkt door Blauwe Regen, de komende jaren wordt dit verder uitgebreid.

Oorsprong van het idee
  • Burgerinitiatief
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com