Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Vergroening Brabanthallenterrein
Vergroening Brabanthallenterrein
De bestaande (parkeer)terreinen van de Brabanthallen worden verder vergroend en aantrekkelijker gemaakt.
Thema
Klimaat
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie
Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com