Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Vergroening schoolpleinen
Vergroening schoolpleinen
D66 zet in op (verdere) vergroening van schoolpleinen. Op initiatief van onze fractie maakt dit speerpunt deel uit van het bestuursakkoord. En de gemeente is er voortvarend mee aan de slag gegaan. Zo zijn er de afgelopen weken 30 bomen geplant op schoolpleinen.
Thema
Openbare Ruimte
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie
  • Gebouwde omgeving
  • Onderwijsinnovatie

Meer informatie via https://d66.nl/shertogenbosch/nieuws/meer-vergroening-30-bomen-geplant-op-schoolpleinen/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Gepland voor 2022-2026
Icons made by Freepik from www.flaticon.com