Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Vergroening De Biechten
Vergroening De Biechten
D66 wil De Biechten vergroenen.
Thema
Stedelijke transformatie
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie

D66 wil meer groene daken in ‘s-Hertogenbosch, bijvoorbeeld op De Biechten. Door klimaatverandering is er sprake van toenemende hittestress en wateroverlast door een versteende omgeving in steden. Groene daken zorgen voor minder hitte en een betere waterafvoer. De platte daken van De Biechten lenen zich hier uitstekend voor.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com