Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Vergroenen & verlevendigen
Vergroenen & verlevendigen
D66 wil dat de zijde van het Boschveld Ambacht Centrum (BAC) aan de Paardkerkhofweg wordt vergroend en meer opengesteld wordt, conform de visie voor het GRENCO-terrein.
Thema
Ondernemen
Soorten innovaties
  • Gebouwde omgeving
  • Overig
  • Cultuur

D66 wil dat de zijde van het Boschveld Ambacht Centrum (BAC) aan de Paardkerkhofweg wordt vergroend en meer opengesteld wordt, conform de visie voor het GRENCO-terrein.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com