Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Verbetering ontsluiting Oost/West
Verbetering ontsluiting Oost/West
Verbetering ontsluiting Oost/West.
Thema
Mobiliteit
Soorten innovaties
  • Transport en mobiliteit

D66 wil de ontsluiting tussen de oostelijke en westelijke gemeentedelen verbeteren. Hiervoor moeten opties bekeken worden zoals het verbeteren van het knooppunt bij Empel, de aansluiting op de A2/A59 en de doorstroming van en naar de Bruistensingel.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com