Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Veiligheid Beatrixpark
Veiligheid Beatrixpark
Bij bewoners in De Kruiskamp leven gevoelens van onveiligheid in de omgeving van het Beatrixpark. D66 wil dat er op korte termijn maatregelen worden genomen. Door verlichting naast de wandelpaden en het snoeien van bosschages kan op korte termijn het gevoel van onveiligheid worden weggenomen.
Thema
Openbare Ruimte
Soorten innovaties
  • Overig

Bij bewoners in De Kruiskamp leven gevoelens van onveiligheid in de omgeving van het Beatrixpark. D66 wil dat er op korte termijn maatregelen worden genomen. Door verlichting naast de wandelpaden en het snoeien van bosschages kan het gevoel van onveiligheid worden weggenomen.

 

Voor de lange termijn wil D66 dat de gemeente samen met buurtbewoners komt tot een complete herinrichting van het Beatrixpark.

Oorsprong van het idee
  • Burgerinitiatief
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com