Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Veilige oversteek
Veilige oversteek
De voetgangers- en fietsoversteek op de Vlietdijk en Hovenpad is al jaren een gevaarlijk kruispunt. In mei 2017 kaartte D66 deze situatie aan bij de gemeente. En met succes!
Er werden maatregelen genomen aan de oversteek. Mochten deze maatregelen niet voldoende blijken, wil D66 een drastische oplossing voor deze oversteek. Te denken valt aan een brug of een tunnel.
Thema
Mobiliteit
Soorten innovaties
  • Transport en mobiliteit

De voetgangers- en fietsoversteek op de Vlietdijk en Hovenpad is al jaren een gevaarlijk kruispunt. In mei 2017 kaartte D66 deze situatie aan bij de gemeente. En met succes!

Er werden maatregelen genomen aan de oversteek. Mochten deze maatregelen niet voldoende blijken, wil D66 een drastische oplossing voor deze oversteek. Te denken valt aan een brug of een tunnel.

De maatregelen die in 2017 zijn genomen:

  1. Het omdraaien van de voorrang zodat fietsers voorrang moeten verlenen aan automobilisten op de Vlietdijk. De bebording en wegmarkering worden hierop aangepast. De rode asfaltbaan wordt verwijderd en vervangen door donker asfalt.
  2. Het verhogen van de bestaande drempel om de snelheid van de automobilisten te verlagen.
  3. Het plaatsen van zigzag-hekken op het fietspad om de snelheid van de naderende fietsers te remmen.
  4. Het verplaatsen van de waarschuwingsborden van de autoweg naar het fietspad, zodat de fietsers gewaarschuwd worden voor de afwijkende voorrangssituatie.
Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com