Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Uitbreiding visvijver
Uitbreiding visvijver
De gemeente en provincie hebben afgelopen jaren ingestemd met de uitbreiding van de visvijver De Slothoeve in Vinkel, met een nieuwe vijver van 3.500 vierkante meter groot. De uitbreiding wordt voorjaar 2018 in gebruik genomen.
Thema
Recreatie
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie
  • Sport

De gemeente en provincie hebben afgelopen jaren ingestemd met de uitbreiding van de visvijver De Slothoeve in Vinkel, met een nieuwe vijver van 3.500 vierkante meter groot.

Het bedrijfsgebouw wordt tevens omgebouwd tot bed & breakfast met drie kamers en het aantal parkeerplaatsen wordt uitgebreid. De uitbreiding wordt voorjaar 2018 in gebruik genomen.

Oorsprong van het idee
  • Burgerinitiatief
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com