Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Uitbreiding Helftheuvelpassage
Uitbreiding Helftheuvelpassage
In september 2017 werd het detailhandelsbeleid voor de wijk West geactualiseerd. Door de aanpassing kunnen de twee supermarkten in de Helftheuvelpassage uitbreiden.
Thema
Ondernemen
Soorten innovaties
  • Overig

In september 2017 werd het detailhandelsbeleid voor de wijk West geactualiseerd. D66 vindt het belangrijk dat de fijnmazige winkelstructuur in stadsdeel West gehandhaafd blijft. Dat komt de leefbaarheid in de wijk ten goede. Door de aanpassing kunnen de twee supermarkten in de Helftheuvelpassage uitbreiden, kan er een nieuwe Lidl-supermarkt komen op de Oude Vlijmenseweg en kan zich een supermarkt vestigen in de winkelstrip op de Kooikersweg.

Oorsprong van het idee
  • Gemeenteraad
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com