Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Transparant bestuur
Transparant bestuur
De afgelopen periode zijn er flinke stappen gezet om het bestuur transparanter te maken voor inwoners.
Thema
Bestuur
Soorten innovaties
  • Overig

Voor D66 is het belangrijk dat inwoners het bestuur van de stad kunnen controleren en volgen. De afgelopen periode hebben we flink wat stappen kunnen zetten.

Collegebesluiten
Vanaf deze periode worden dan ook alle collegebesluiten openbaar op internet gepubliceerd.  In het vervolg worden collegestukken iedere donderdag (de dag na de collegevergadering) gepubliceerd op de website va de gemeente. In het Bestuurlijk Informatiesysteem op de gemeentelijke website zijn de stukken te vinden via deze link. Het integraal publiceren van deze informatie is belangrijk voor een transparante overheid. Nu hoeft een inwoner van ’s-Hertogenbosch niet meer stukken op te vragen als hij of zij meer wil weten over een collegebesluit. De inwoner kan zich direct op de hoogte stellen van de inhoud en overwegingen van het besluit en eventueel contact opnemen met de gemeente, college of raadsleden.

Informeren en Ontmoeten
Met o.a. raadsleden Annemarie Hoog Antink en Mike van der Geld als leden van het Presidium hebben er veel vernieuwingen plaatsgevonden in de werkwijze van de gemeenteraad. Een van de belangrijkste is de nieuwe avond: Informeren en Ontmoeten. Hierin staat in een aparte avond de inwoner nog meer centraal, zij kunnen komen inspreken of er kan worden gepresenteerd door organisaties aan de gemeenteraad. Natuurlijk is er ook nadrukkelijk ruimte voor ontmoeting.

Toegankelijke begroting
D66 heeft middels een motie gevraagd om de begroting toegankelijker te maken. Zo is deze afgelopen jaar vernieuwd en gemakkelijk digitaal te raadplegen daar waar deze eerst nog vooral beschikbaar waren in dikke boekwerken en CD’s.

Open data
Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2015 werd een motie van D66 aangenomen om meer gemeentelijke gegevens openbaar toegankelijk te maken op de gemeentelijke website. Inmiddels zijn door de gemeente al forse stappen gezet naar meer open-data op de gemeentelijke website, als ook naar een aparte pagina voor ‘open-data’.

De Raad Beslist
Tijdens de begrotingsbehandeling in 2016 is er een amendement van D66 aangenomen die de zichtbaarheid van de gemeenteraad moet vergroten. Dit gebeurd door korte filmpjes te laten zien over hoe de besluitvorming heeft plaatsgevonden. Zie hieronder voor een voorbeeld van De Raad Beslist:

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com