Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

45 woningen
45 woningen
Op de plek van de voormalige basisschool Boschveld zijn in 2021 32 sociale huurwoningen en 12 grondgebonden woningen gerealiseerd. Ook is de voormalige pastorie getransformeerd tot woning. De openbare ruimte in het gebied is heringericht en vergroend.
Thema
Wonen
Soorten innovaties
  • Gebouwde omgeving
  • Overig

Op de plek van de voormalige basisschool Boschveld zijn in 2021 32 sociale huurwoningen en 12 grondgebonden woningen gerealiseerd. Ook is de voormalige pastorie getransformeerd tot woning. De openbare ruimte in het gebied is heringericht en vergroend.

 

Oorsprong van het idee
  • Gemeenteraad
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com