Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Transformatie kantoor
Transformatie kantoor
In 2017 is gestart met de transformatie van het voormalige kantoor van Rijkswaterstaat aan de Schubertsingel naar 97 huur- en koopappartementen.
Thema
Stedelijke transformatie
Soorten innovaties
  • Gebouwde omgeving

In 2017 is gestart met de transformatie van het voormalige kantoor van Rijkswaterstaat aan de Schubertsingel naar 97 huur- en koopappartementen.

De gemeenteraad gaf in 2016 een verklaring van geen bedenkingen af voor deze ontwikkeling. Een mooi voorbeeld van transformatie van een kantoor naar woningtypen waar veel behoefte aan is. Oplevering medio zomer 2018.

Oorsprong van het idee
  • Gemeenteraad
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com