Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Transformatie industrieterrein
Transformatie industrieterrein
D66 wil dat verrommelde delen van De Rietvelden waar mogelijk getransformeerd worden naar woningen of nieuwe natuur.
Thema
Stedelijke transformatie
Soorten innovaties
  • Gebouwde omgeving
  • Overig

D66 wil dat verrommelde en grotendeels leegstaande industriegebieden waar mogelijk getransformeerd worden naar woningen of nieuwe natuur. Onder andere de industrieterreinen aan de Ertveldweg, Soetelieve Noord en delen van Rietvelden kunnen vanuit de gemeente ruimte krijgen door bestemmingswijzigingen te ondersteunen.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Gepland voor 2022-2026
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Secured By miniOrange