Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Toewijzing nieuwbouw
Toewijzing nieuwbouw
Een gebrek aan nationale en lokale regels kan zorgen voor het omzeilen van afgesproken maximumprijzen en ontransparante toewijzingsprocedures voor nieuwbouwwoningen, zo meldde het NRC kortgeleden. De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld om duidelijkheid te krijgen over toewijzingen van nieuwbouwwoningen in onze gemeente. Op deze vragen antwoordde het college dat ze dit beeld in ’s-Hertogenbosch niet herkent, maar dat het wel actief met de projectontwikkelaars hierover in gesprek gaat.
Thema
Stedelijke transformatie
Soorten innovaties
  • Gebouwde omgeving

Meer informatie via https://shertogenbosch.d66.nl/2020/10/09/gelijke-kansen-bij-toewijzing-nieuwbouw/ en https://shertogenbosch.d66.nl/2020/11/23/gelijkwaardigheid-en-transparantie-bij-toewijzing-nieuwbouwwoningen/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com