Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Toegangsbeleid coffeeshops
Toegangsbeleid coffeeshops
Verruiming van het toegangsbeleid voor coffeeshops om de overlast rondom coffeeshops te verminderen.
Thema
Veiligheid
Soorten innovaties
  • Afval en vervuiling
Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com