Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Tijdelijke woningen
Tijdelijke woningen
De druk op de sociale huurwoningmarkt is groot. Om snel extra aanbod te creëren, zijn op onder meer bedrijventerrein De Groote Vliet tijdelijke woningen gerealiseerd
Thema
Wonen
Soorten innovaties
  • Overig

De druk op de sociale huurwoningmarkt is groot. Om snel extra aanbod te creëren, zijn op drie locaties in ’s-Hertogenbosch tijdelijke woningen gerealiseerd. BrabantWonen, Kleine Meierij en Zayaz doen dat in samenwerking met gemeente ’s-Hertogenbosch.

De woningen zijn bedoeld voor mensen (een- en tweepersoons huishoudens) die met spoed een woning nodig hebben, maar via de ‘normale’ weg hier niet voor in aanmerking komen. Bijvoorbeeld omdat ze niet genoeg inschrijftijd hebben bij WoonService. Denk hierbij aan starters, studenten of mensen die een woning zoeken na een echtscheiding. Ongeveer een derde van de tijdelijke woningen is bestemd voor vergunninghouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning).

Op het bedrijventerrein Groote Vliet in Rosmalen, vlakbij Transferium De Vliert en het bedrijventerrein Empel-Zuid zijn in 2017 de tijdelijke woningen gerealiseerd. Op elke locatie worden zo’n 32 tot 36 woningen gebouwd. Deze blijven maximaal 10 jaar staan, daarna worden ze verwijderd of verplaatst.

Oorsprong van het idee
  • Gemeenteraad
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com