Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Tijdelijke natuur
Tijdelijke natuur
Op initiatief van D66 zijn de braakliggende terreinen op De Hoef aangewezen als tijdelijke natuur. Veel vlindersoorten balanceren in Nederland op het randje van uitsterven. Door er tijdelijke bloemrijke gebieden van te maken krijgen vlinders extra leefgebied.
Thema
Openbare Ruimte
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie
  • Overig

Op initiatief van D66 zijn de braakliggende terreinen op De Hoef aangewezen als tijdelijke natuur. Veel vlindersoorten balanceren in Nederland op het randje van uitsterven. Door er tijdelijke bloemrijke gebieden van te maken krijgen vlinders extra leefgebied.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com