Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Tempo met aardgasvrij
Tempo met aardgasvrij
Met de snel stijgende gasprijzen is de urgentie om aardasvrij te leven voor iedereen voelbaar. Met het vaststellen van de Transitievisie Warmte 1.0 door de gemeenteraad is een begin gemaakt van de transitie richting een aardgasvrij ’s-Hertogenbosch in 2050. Mede dankzij D66 moet er naast tempo ook extra geld vanuit de gemeente komen om doelen te behalen.
Thema
Stedelijke transformatie
Soorten innovaties
  • Energie

Meer informatie via: https://shertogenbosch.d66.nl/2021/12/21/meer-tempo-richting-een-aardgasvrij-s-hertogenbosch/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Gepland voor 2022-2026
Icons made by Freepik from www.flaticon.com