Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Struikroven stimuleren
Struikroven stimuleren
De gemeente gaat struikroven actief promoten bij sloop- en bouwactiviteiten. Ook gaat zij er bij woningcorporaties en projectontwikkelaars op aandringen om struikroven-initiatieven de ruimte te geven. Dit blijkt uit de beantwoording op vragen van de D66-fractie.
Thema
Openbare Ruimte
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie
  • Gebouwde omgeving

Meer informatie via https://shertogenbosch.d66.nl/2021/03/25/alle-ruimte-voor-struikrovers/ en https://shertogenbosch.d66.nl/2021/02/04/d66-wil-struikroven-stimuleren/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com