Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Station Maaspoort
Station Maaspoort
D66 blijft zich inzetten voor een Station Maaspoort.
Thema
Mobiliteit
Soorten innovaties
  • Transport en mobiliteit

Al jaren is station Maaspoort een belangrijk punt in de verkiezingen voor D66 ‘s-Hertogenbosch. In het bestuursakkoord is daarom opgenomen dat het college blijft inzetten op een NS-station Maaspoort als belangrijk infrastructureel project dat op termijn moet worden gerealiseerd.

Het college heeft ProRail gevraagd in een Quickscan aan te geven of een NS-station Maaspoort haalbaar is. Op basis van de uitkomsten en conclusies van ProRail heeft het college besloten voorlopig af te zien van de realisatie. Kort gezegd is de conclusie dat een NS-station Maaspoort te duur is en ook te weinig tijdswinst oplevert. Het college blijft zich voor de langere termijn wel inzetten voor een NS-station Maaspoort. Commissielid Robbert van Schaik stelt naar aanleiding van de Quickscan vragen over alternatief vervoer tussen de Maaspoort en ’s-Hertogenbosch centraal.

Goed alternatief

Commissielid van Schaik: “Het is belangrijk dat voor nu een oplossing komt om de wijk Maaspoort nog beter te ontsluiten en de A2 te ontlasten. Het openbaar vervoer moet een goed alternatief zijn voor de auto als men richting Utrecht wil. Op dit moment kost een busrit van de Maasoever naar NS-station Den Bosch CS een half uur. D66 vindt dat te lang en pleit voor een snellere verbinding.”

Begin mei 2016 heeft de gemeente in samenwerking met Arriva tien elektrische bussen ingezet als een van de oplossingen voor het bereiken van een schone en duurzame stad. Commissie Van Schaik: “Een schoner alternatief voor de auto naar Utrecht zou een elektrische pendelbus tussen één plek in de Maaspoort en Den Bosch CS kunnen zijn. Dit is dan ook sneller dan de bestaande dienstregeling.”

Standpunt verkiezingen 2018

Een goede OV-verbinding met wijken als de Maaspoort en de Groote Wielen, Rosmalen en de dorpen rondom is voor D66 belangrijk. D66 blijft streven naar Station Maaspoort. Tot die tijd is voor D66 een rechtstreekse OV-lijn (bus) van de Maaspoort naar het Centraal Station een prioriteit. Dit moet meegenomen worden in de regionale aanbesteding van het openbaar vervoer.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Secured By miniOrange