Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Station Maaspoort
Station Maaspoort
D66 blijft zich inzetten voor een Station Maaspoort inclusief woningbouw.
Thema
Mobiliteit
Soorten innovaties
  • Transport en mobiliteit

Al jaren is station Maaspoort een belangrijk punt in de verkiezingen voor D66 ‘s-Hertogenbosch. In het bestuursakkoord is daarom opgenomen dat het college blijft inzetten op een NS-station Maaspoort als belangrijk infrastructureel project dat op termijn moet worden gerealiseerd.

Een Station Maaspoort bediend een gebied van ruim 50.000 inwoners (Den Bosch-Noord, Engelen, Empel en delen van Rosmalen) vraagt om forse investeringen vanuit het Rijk en de gemeente. Om Station Maaspoort een serieuze kans te geven, moet er vanuit de gemeente een gebiedsvisie komen op en rondom de locatie van het toekomstige station inclusief woningbouw.

Rechtstreekse busverbinding Maaspoort

Een goede OV-verbinding met de Maaspoort is belangrijk. Op initiatief van D66 is er afgelopen bestuursperiode een rechtstreekse OV-lijn (bus) van de Maaspoort naar het Centraal Station gekomen.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Gepland voor 2022-2026
Icons made by Freepik from www.flaticon.com