Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Stappen energietransitie
Stappen energietransitie
De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch heeft ingestemd met de 1.0-versie van de Regionale Energiestrategie (RES). Onze fractie heeft het raadsvoorstel gesteund met een winstwaarschuwing. We zien de RES 1.0 nadrukkelijk als een tussenstap tot 2030. Na 2030 moeten er nog flinke stappen gezet worden om een klimaatneutrale gemeente te zijn.
Thema
Klimaat
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie
  • Energie

Meer informatie via: https://shertogenbosch.d66.nl/2021/05/20/weer-een-stap-vooruit-in-de-energietransitie/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com