Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Spoorzone
Spoorzone
De Spoorzone, met in het hart het Centraal Station, is een veelkleurig en dynamisch gebied met kenmerkende gebouwen. Een knooppunt waar wonen, werken, studeren en reizen samen komen.
Thema
Stedelijke transformatie
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie
  • Gebouwde omgeving
  • Energie
  • Transport en mobiliteit

Direct naast de historische binnenstad ligt de Spoorzone. Een gebied in ontwikkeling met letterlijk en figuurlijk veel ruimte voor groei en vernieuwing, voor talent en ondernemerschap. Tussen grofweg het Jeroen Bosch Ziekenhuis en de Gruyterfabriek aan de ene kant, en de Tramkade en het Essent gebouw aan de andere kant, wordt gebouwd aan een veelkleurig en dynamisch gebied

De komende jaren gaan we van ’s-Hertogenbosch nog meer stad maken, met name in de Spoorzone. Een groot deel van de woningbouwopgave zal hier gerealiseerd moeten worden. Daarvoor moeten we onder andere de hoogte in. Hierbij gaan we spaarzaam om met onze ruimte. We zetten in op vergroening en het tegengaan van het woningtekort. Wat D66 betreft focussen we in de Spoorzone voornamelijk op de gebieden de Bossche Stadsdelta en het EKP-terrein en kijken we verder richting Rietvelden, West en Ertveldplas. Het voordeel van deze locaties is dat ze voorzien in (extra) centrumfuncties en bestaande functies versterken. Ze liggen dicht bij vervoersknooppunten zoals een station en vergroten daarmee de kans dat andere overheden zoals de provincie, het Rijk of de EU ons steunen in deze ambitie.

 

Oorsprong van het idee
  • Gemeenteraad
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Gepland voor 2022-2026
Icons made by Freepik from www.flaticon.com