Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Spoorzone
Spoorzone
De Spoorzone, met in het hart het Centraal Station, is een veelkleurig en dynamisch gebied met kenmerkende gebouwen. Een knooppunt waar wonen, werken, studeren en reizen samen komen.
Thema
Stedelijke transformatie
Soorten innovaties
  • Klimaatadaptatie
  • Gebouwde omgeving
  • Energie
  • Transport en mobiliteit

Direct naast de historische binnenstad ligt de Spoorzone. Een gebied in ontwikkeling met letterlijk en figuurlijk veel ruimte voor groei en vernieuwing, voor talent en ondernemerschap. Tussen grofweg het Jeroen Bosch Ziekenhuis en de Gruyterfabriek aan de ene kant, en de Tramkade en het Essent gebouw aan de andere kant, wordt gebouwd aan een veelkleurig en dynamisch gebied

Van november 2017 t/m januari 2018 zijn er gesprekken en inloopavonden geweest voor bewoners en gebruikers. Al deze input is verwerkt in het Ontwikkelkader voor de Spoorzone, dat in maart 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld.

 

Oorsprong van het idee
  • Gemeenteraad
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Secured By miniOrange