Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Spark Campus
Spark Campus
Campus met onderwijsontwikkeling, techniek innovatie en broedplaats
Thema
Stedelijke transformatie
Soorten innovaties
  • Gebouwde omgeving
  • Onderwijsinnovatie

De ontwikkeling van SPARK is deze periode mogelijk gemaakt doordat er extra geld is beschikbaar is gesteld door o.a. de gemeente. Deze middelen zijn o.a. afkomstig uit het Onderwijsinnovatiefonds.

Wat is SPARK? De legt hun visie als volgt uit:

SPARK is de innovatiecampus voor de gebouwde omgeving. Geen gewone campus, maar een plek waar versnelling ontstaat. Ideeën komen direct tot leven, zo kun je in ons lab je prototype maken, via onze events je netwerk versterken en met ons talentprogramma ervaring opdoen die je direct kan toepassen. Bedenken, maken en toepassen gaat bij ons hand in hand. Zo versnel je vernieuwing en breng je verandering direct in praktijk. Al deze kennis doen we op diezelfde campus op door living labs te faciliteren, tijdelijke studio’s op te zetten, start ups te huisvesten en onderwijs en onderzoek mogelijk te maken.

Waarom? Transitie zorgt juist in de bouw voor enorme uitdagingen: andere systemen, organisaties, cultuur en time-to-market zijn nodig, terwijl stenen niet zomaar meebewegen. Veerkracht en flexibiliteit is echter juist nodig. Van systemen, technieken maar ook vanuit de wijze van samenwerken. En dus SPARK, verandering begint hier.

D66 wil dat de gemeente bedrijven, instellingen en organisaties gaat faciliteren in Europese en internationale positionering, dit geldt voor de economische sectoren waarin we uitblinken, zoals AgriFood, ICT/Data sciences, toerisme en recreatie.

Juist in deze sectoren liggen nieuwe economische en maatschappelijke kansen. Een voorbeeld is het promoten door SPARK Campus van innovatieve wegenbouw en innovaties in de gebouwde omgeving.

 

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com