Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Schoolpleinen in vakantie open
Schoolpleinen in vakantie open
De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent dat de scholen hun deuren een aantal weken sluiten. D66 ziet mogelijkheden om de schoolpleinen in te zetten om in alle wijken en voor alle kinderen bewegen en ontmoeten te stimuleren. De fractie vraagt het college om met de schoolbesturen te onderzoeken of de schoolpleinen openbaar toegankelijk gemaakt kunnen worden.
Thema
Stedelijke transformatie
Soorten innovaties
  • Sport

Meer informatie via https://d66.nl/shertogenbosch/nieuws/schoolpleinen-ook-open-in-de-vakantie/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Gepland voor 2022-2026
Icons made by Freepik from www.flaticon.com