Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Schonere bevoorrading
Schonere bevoorrading
Er zijn belangrijke stappen gezet door de gemeente op weg naar schonere en slimmere bevoorrading van de binnenstad. De zero-emissiezone en de Bossche Green Deal zijn weer een stap verder. D66 is daar blij mee, temeer omdat het nu al leidt tot concrete initiatieven.
Thema
Stedelijke transformatie
Soorten innovaties
  • Transport en mobiliteit

Meer informatie via https://shertogenbosch.d66.nl/2021/02/10/belangrijke-stappen-naar-schonere-bevoorrading-binnenstad/.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in 2015-2018
Icons made by Freepik from www.flaticon.com