Content not available

The content you request is available in full for registered users only.

Please login for full access

Schone & slimme bevoorrading
Schone & slimme bevoorrading
Het centrum van Rosmalen kan schoner en meer verkeersluw worden door anders om te gaan met de bevoorrading van winkels.
Thema
Mobiliteit
Soorten innovaties
  • Transport en mobiliteit

D66 wil dat de gemeente forse acties en maatregelen inzet om innovatieve en schone bevoorrading van de centra van Rosmalen en ’s-Hertogenbosch te bevorderen door:
• Eén of meerdere stadsdistributiecentra te ontwikkelen, waardoor gebundelde bevoorradingsconcepten mogelijk worden;
• Het gebruik van stadsdistributiecentra te stimuleren via duurzaam inkoopbeleid voor schone bevoorrading van gemeentelijke gebouwen en maatschappelijke instellingen in centra;
• Milieuzones in te voeren met privileges voor schone en gecombineerde vormen van vervoer zoals voordelige venstertijden voor voertuigen met een niet-verbrandingsmotor of voor gebruikers stadsdistributiecentra;
• Het actief stimuleren en bevorderen van retourlogistiek door ondernemers (circulaire economie).

Slimme en schone bevoorrading tot nu toe

Meerdere keren drong D66 deze raadsperiode aan op acties en maatregelen om slimme & schone bevoorrading van de binnenstad van ’s-Hertogenbosch en het centrum van Rosmalen te bevorderen. In navolging daarop heeft het college onderzoek gedaan, de resultaten van dat onderzoek zijn nu bekend. De komende jaren volgen verschillende pilots samen met ondernemers om goederenstromen te bundelen.

Op 10 mei 2016 werd op initiatief van D66 een motie aangenomen waarin het college werd opgeroepen om acties en maatregelen te nemen om slimme en schone bevoorrading van de centra van Rosmalen en ’s-Hertogenbosch aan te jagen. In februari 2017 was het hieromtrent nog stil, waarop D66 schriftelijke vragen stelde aan het college. Het college heeft de uitkomsten nu gepresenteerd en gaat samen met winkeliers pilots starten om goederenstromen te bundelen.

Huidige bevoorrading & mogelijke oplossingen

Om inzicht in de huidige bevoorrading en mogelijke oplossingen te krijgen is een update gemaakt (QuickScan) van het huidige bevoorradingsprofiel van de centra van ’s-Hertogenbosch en Rosmalen. Ook is het potentieel van de bevoorrading van de gemeentelijke organisatie onderzocht. Voor de gemeente en publieke organisaties blijkt dat het bundelingspotentieel beperkt is. Een klein deel van de goederenstromen is te combineren met andere stromen uit de binnenstad. Tevens is een benchmark gedaan naar goede voorbeelden in het land. Groningen en Delft blijken op dit gebied als een stuk verder als ’s-Hertogenbosch, maar de effecten van de genomen maatregelen moet nog zichtbaar worden.

Pilots voor draagvlak

Om de ambities kracht bij te zetten worden in 2017 vanuit de gemeente verschillende pilots gestart. Door het uitvoeren van pilots wordt samen met ondernemers nagegaan welke maatregelen kunnen worden toegepast en hoe groot het draagvlak daarvoor is. Kansrijke gebieden zijn de Korte Putstraat, Visstraat, Bosch Kwartier/Fonteinpleintje, Hinthamerstraat en Vughterstraat. Door de aanwezigheid van veel kleinere winkels is het potentieel voor bundeling van goederenstromen hier relatief groot en, qua goederenstromen, kansrijk om pilots uit te voeren. Het college verwacht de resultaten van deze pilots in het eerste kwartaal van 2018.

“D66 wacht de resultaten van de pilots af, maar zit niet stil. Goed voorbeeld, doet volgen. Uit de benchmark blijken er veel acties en maatregelen in Nederland en België te zijn die ook in ’s-Hertogenbosch kunnen worden ingezet. Wij gaan de komende tijd dan ook in gesprek met ondernemers in de centra en met bestuurders andere steden om nog meer inspiratie op te doen”, aldus raadslid René van den Kerkhof.

Lees hier de gehele raadsinformatiebrief over de voortgang van slimme en schone bevoorrading.

Oorsprong van het idee
  • Initiatief van D66
Resultaten & Speerpunten
Bereikt in afgelopen periode
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Secured By miniOrange